פרוייקטים

רחוב אגריפס 163, ירושלים

בנין מגורים בשילוב קומת קרקע מסחרית גבוהה ושתי קומות חניה תת קרקעיות בסמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים, עבור קבוצת יזמים.

פרויקט במסגרת של הוצאת היתר בניה והמשיך במחלקת ניהול פרויקטים, פרוייקט הנמצא בשלבי בנייה סופיים.

מעבר המיתלה 1, ירושלים

פרויקט בהליך של תמ"א 38, חיזוק הבניין, תוספת מעלית, חניות ומחסנים, תוספת 25 מ"ר לכל דירה ומרפסות, תוספת של שתי קומות חדשות.

רחוב דסקל 1 ו-3, ירושלים

פרויקט מחלקת ניהול פרויקטים, בניית שתי בתים דו-משפחתיים פרטיים המתוכננים על צלע מדרון בשכונת רמת דניה.

 

רחוב מרכוס 11, ירושלים

פרויקט לתוספת קומת מגורים, בשימת דגש על דירה מוצפת אור ושמש, מרווחת, הממשיכה את המבנה הקיים, ללא שינוי ניכר בחיצוניות הבניין, הפרויקט בהליך של שינוי תב"ע.

מעון יום, ומרכז לבריאות המשפחה

פרויקט של מחלקת ניהול פרויקטים, בניין המשלב מעון יום בקומת הקרקע ומרכז טיפת חלב בקומה העליונה בשכונת הר חומה – עבור עיריית ירושלים באמצעות חברת מוריה.

רחוב אפריים 11, ירושלים

פרויקט במסגרת של הוצאת היתר בניה להרחבת יחידת דיור קיימת, בשכונת בקעה, בפרויקט זה הוספנו שטחים במסגרת של הקלות, ובנוסף גם ממ"ד ומחסן. 

 

רחוב אירוסים 12, רכסים

פרויקט בהליך של שינוי תב"ע, הרחבת קומת הקרקע והוספת שתי קומות חדשות בבית דו משפחתי פרטי, שינוי תכנון הבית בהתאמה לקומות החדשות.